• Novinky

      • Edukačná kocka - pamätník obetiam totalitného komunistického režimu

       Pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie sa v areáli školy konala slávnosť odhalenia pamätníka - edukačnej kocky.

       Obec Šintava situovala tento unikátny projekt práve do areálu školy. Sme hrdí, že práve v škole bude plniť výchovno – vzdelávaciu funkciu.

       V mene prezidentky SR Zuzany Čaputovej, za účasti prezidentskej stráže a so všetkými poctami, bol prinesený veniec prezidentky, čím bola vzdaná česť pamiatke obetiam totalitného komunistického režimu.

      • Prednáška pre žiakov školy k 30. výročiu Nežnej revolúcie

       18.11. 2019 sme si pripomenuli 30. výročie Nežnej revolúcie. Mgr. Pavol Jakubčín, PhD. z Ústavu pamäti národa predstavil žiakom problematiku obdobia komunistického totalitného režimu v Československu v rokoch 1948 - 1989. Prednáška pre žiakov 7.-9. ročníka predchádzala slávnosti odhalenia Edukačnej kocky - pamätníka v areáli školy.

      • E-TESTOVANIE piatakov

       Dňa 5. novembra 2019 sa do E-Testovania 5 2019 zapojili aj naši žiaci 5. ročníka spolu s 313 základnými školami a viac ako 8 000 žiakmi 5. ročníkov.

       Priemerná úspešnosť celého výskumného súboru z matematiky bola 60.0% .

       Priemerná úspešnosť žiakov našej školy z matematiky bola 68.2%.+8,2%

       Priemerná úspešnosť celého výskumného súboru zo slovenského jazyka a literatúry bola 56.7%.

      • Oznámenie o udelení riaditeľského voľna

       Riaditeľka ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava na základe §3 ods.10 vyhlášky č.231/2009 Z.z. o podrobnostiach a organizácii školského roka a § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. udeľuje na deň 20.11.2019 riaditeľské voľno pre žiakov 6.-9. ročníka ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava, žiaci nemajú nárok na stravu. Žiaci 1.- 4. ročníka sa učia podľa rozvrhu v riadnom režime, ŠKD je v prevádzke.

      • Deň vojnových veteránov

       Deň vojnových veteránov si svet pripomína v deň výročia ukončenia 1. svetovej vojny. Prímerie po štvorročnom krvavom konflikte bolo podpísané 11. novembra 1918 v Compiégne vo Francúzsku. V niektorých krajinách nazývajú Deň vojnových veteránov aj Deň červených makov. V roku 1920 totiž prijali vojnoví veteráni kvet červeného maku za symbol spomienky na vojnové hrôzy. Aj my sme si dnes v škole spolu s detičkami z materskej školy pripomenuli 101. výročie konca prvej svetovej vojny. Ďakujme našim šikovným moderátorom - Adamovi Čambálovi a Kristíne Vaškovej

      • Festival slobody

       V spolupráci s našou školou sa 15.11. 2019 o 19.00 hod. na Farskom centre v Šintave uskutoční premietanie filmov pri príležitosti blížiaceho sa 30. výročia nežnej revolúcie. Srdečne Vás pozývame.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou kráľa Svätopluka Šintava
    • sekretariat@zssintava.edu.sk
    • riaditelka@zssintava.edu.sk
    • 031 789 24 34
    • 0951 21 52 33
    • Mierové námestie 10, 925 51 Šintava
    • 37840517
    • 2021677460
  • Fotogaléria

   • Edukačná kocka - pamätník obetiam totalitného komunistického režimu
   • Deň vojnových veteránov
   • Majster prezentácie
   • Beseda so spisovateľkou
   • Vystúpenie na Deň úcty k starším
   • Škola očami žiakov na výtvarnej výchove
   • Odovzdávanie Grantu O2 športovej akadémie Mateja Tótha
   • Exkurzia Mochovce, 23.10. 2019
   • Jesenný zber papiera
   • Vítanie jesene - jesenné aktivity
   • Projekt Šťastná škola a šťastná škôlka - úvodná aktivita
   • 3D tlačiareň v našej škole alebo workshopy s digitálnymi technológiami