• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
   • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
  • Novinky

    • Zvýšená chorobnosť detí v MŠ
     • Zvýšená chorobnosť detí v MŠ

      Vážení rodičia, vzhľadom na zvýšenú chorobnosť detí ( chýba viac ako 50%) a po konzultácii s RÚVZ Vás žiadame, aby ste do materskej školy nevodili deti s príznakmi respiračných ochorení (kašeľ, výtok z nosa a pod.). Ďalej Vás žiadame o dôsledné dodržiavanie hygienických opatrení, hygiena odporúča po
     • 9. september - Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia

      Dnes sme si v našej škole pripomenuli tragédiu obetí fašistickej agresie počas 2. svetovej vojny. V rozhlasovom vysielaní sa žiaci dozvedeli, prečo práve 9. september je spomienkovým dňom a ku ktorým udalostiam našich dejín sa viaže. Pamiatku obetí si deti v každej triede uctili minútou ticha. Na hodinách dejepisu sme potom diskutovali o rasizme, antisemitizme, xenofóbii. Smutný osud obetí holokaustu precítili starší žiaci v príbehu ich rovesníčky Anny Frankovej. Deti téma zaujala, veľmi pozorne počúvali a aktívne sa zapájali. Pochopili, že pripomínať si tieto udalosti a šíriť myšlienky vzájomnej spolupatričnosti bez rasovej neznášanlivosti je dôležité aj v dnešnej dobe, aby ľudstvo už nikdy viac nedopustilo takú tragédiu akou bol holokaust.

     • Deň finančnej gramotnosti

      Od roku 1966 si svet každý rok presne 8. septembra pripomína Medzinárodný deň gramotnosti, ktorého cieľom je bojovať proti analfabetizmu. Na Slovensku je tento problém zanedbateľný, rieši ho povinná školská dochádzka. Avšak jedným z veľkých rizík dnešnej spoločnosti je negramotnosť finančná, ktorá je i jedným z faktorov, ktoré prispeli k finančnej kríze. Neschopnosť robiť správne finančné rozhodnutia veľmi negatívne zasahuje do života ľudí.

    • Výška príspevku ZRPŠ 2021/2022
     • Výška príspevku ZRPŠ 2021/2022

      Výška príspevku ZRPŠ 2021/2022 - Materská škola
      Milí rodičia,
      Rada rodičov schválila v školskom roku 2021/2022 pre MŠ príspevok ZRPŠ vo výške 15 Eur na prvý polrok a 15 Eur na druhý polrok za každé dieťa.
      Termín splátky príspevku za prvý polrok je do 15.10. 2021 a termín za druhý polrok je do 15.
     • Samotesty - prevzatie

      Vážení rodičia, dňa 6.9. 2021 budeme na rodičovskom združení odovzdávať samotesty, o ktoré ste prejavili záujem. Žiaľ, boli sme informovaní, že z dôvodu veľkého záujmu nie je možné uspokojiť tak veľké množstvo, z toho dôvodu dostane každý žiak len 5 ks samotestov (namiesto avizovaných 25 ks). Prevzatie musí zákonný zástupca podpísať na tlačive prebercí protokol. Ak sa nebudete môcť zúčastniť rodičovského združenia, prosím kontaktujte triedneho učiteľa, učiteľku a dohodnite si iný termín prevzatia. Ďakujeme za pochopenie.

  • Škola je zapojená do programu

  • Odporúčané sady

    

  • Zvonenia

   Sobota 18. 9. 2021
  • Jedálny lístok

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou kráľa Svätopluka Šintava
   • Mgr. Zuzana Endelová
   • sekretariat@zssintava.sk
   • 031 789 24 34
   • 0951 21 52 33
   • riaditelka@zssintava.sk
   • 0951 62 43 45
   • Mierové námestie 10, 925 51 Šintava
   • 37840517
   • 2021677460
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje